Vargungarna

Vargungarna är 7-9 år gamla. Vargungarna fungerar i flockar med ca 15 vargungar. Vargungeflocken är indelad i kullar där vargungarna turvis får vara kulledare. Flockmöten hålls varje vecka och därtill åker vargungarna på utfärder, förläggningar och läger. Under veckomötena avlägger vargungarna spår (märken) och leker. Under en termin avläggs ofta flera spår.

Under hösten 2022 har Sjöscoutkåren Stormfågeln två VU-grupper.

VU födda 2014 har möte torsdagar 18-19

VU födda 2013 har möte torsdagar 19.15-20.15

 

Vid frågor gällande VU-verksamheten svarar vår åldersgruppsansvariga Alexander Bäckman alexander.backman.uni (a) gmail.com / 0403536755